Μαζική Αποστολή Email

Προώθηση και διαφήμιση προϊόντων / υπηρεσιών σας στο κατάλληλο πελατολόγιο ή τμήμα της αγοράς που σας ενδιαφέρει.

Η Strategy Mentor μέσω του email marketing (μαζική αποστολή email) σας δίνει την δυνατότητα αύξησης του πελατολογίου και του τζίρου σας με ιδιαίτερα οικονομικό κόστος. Σχεδιάζουμε και ολοκληρώνουμε μαζικές αποστολές ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Email Marketing) χρησιμοποιώντας καινοτομικά εργαλεία και τεχνικές ανάλογα με το προϊόν η υπηρεσία που αναλαμβάνουμε να προωθήσουμε.

Δημιουργία HTML Newsletter

Βάσεις Δεδομένων Πελατών - Λίστες

Δημιουργούμε το Newsletter σας με βάση τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία της εταιρείας σας και/ή της ιστοσελίδας σας.

Εξακριβωμένα και επιβεβαιωμένα E-mail εταιρειών και επαφών ανά κλάδο, βιομηχανία και περιοχή σε Ελλάδα και Ευρώπη

Δημιουργία Κειμένου

Τεχνικό-Μηχανογραφικό Εξοπλισμό

Σχεδιάζουμε το μήνυμα του email με βάση την προσφορά, εταιρεία, προϊόν, ή υπηρεσία σας ενσωματώνοντας πρακτικές μάρκετινγκ και πωλήσεων (writing experts) με αποτέλεσμα να εκτοξεύουμε την επιτυχία του μηνύματος σας.

Η Strategy Mentor έχει την πλήρη υποδομή (Datacenter, Domains, Providers, Mass Email Bandwidth Solutions) αλλά και τα εργαλεία (CRM, CMS, Mass Mailers) για να στείλει τα μαζικά email σας χωρίς να καμία επένδυση σε εξοπλισμό (hardware / software) από την πλευρά σας.

Τεχνογνωσία & Ασφάλεια

Στατιστική Παρακολούθηση & Ενημέρωση

Αναλαμβάνουμε την αποστολή του μαζικού email σας αλλά και την διαχείριση των απαντήσεων και των κακόβουλων πράξεων μέσα από τα εργαλεία Μαζικής Επικοινωνίας που διαθέτουμε (unsubscribe policies, anti spam methodologies, filtering, inspections, domain name verifications).

Παρακολούθηση στατιστικών email campaigns σε πραγματικό χρόνο (real time) και παράδοση πλήρους αναφοράς με στατιστικά ανάγνωσης ποσοστών επιτυχίας του email σας: Open, Clicked, Bounced, Unsubscribe.

 

Why Choose Strategy Mentor Email Marketing Services

They are many reasons why you should choose Strategy Mentor to design and complete your Email Marketing Campaign. However the more important ones are given below:

  1. No cost for acquiring the knowledge for successfully setting up and designing an email campaign
  2. No cost for writing beautiful but yet purposeful content for high conversion rates email campaigns
  3. No cost for creating / purchasing successful subscribers email list
  4. No cost for checking / verifying that your emails in your database are correct and in use
  5. No cost for investing in expensive email sending software tools / email autoresponders
  6. No cost for bandwidth internet connections and multiple Static IPs
  7. No cost for any hardware infrastructure
  8. No cost for managing unwanted responses or spam complaints
  9. No costs for building reporting mechanisms and wasting time analyzing tones of disperse data
  10. No cost period. With Strategy Mentor you have the lowest possible cost with the maximum possible results.


We offer you a full consultation session to design your Custom HTML Newsletter for Free. Just try us.